Subsidie bij een pelletkachel: hoeveel ontvang ik in 2017?

Pelletkachel , Subsidie , ISDE | Gepubliceerd op 27 August 2017

Investeren in een pelletkachel heeft verschillende voordelen. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook grote financiële voordelen met zich meebrengen. Zowel particulieren als ondernemers kunnen namelijk subsidie krijgen voor het gebruiken van een pelletkachel. In dit artikel laten we zien welke bedragen u in 2017 kunt ontvangen en aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen.

ISDE en pelletkachels

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een van de maatregelen die in het leven is geroepen om het energiegebruik in Nederland te verduurzamen. Met de regeling kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van een pelletkachel, pelletketel, zonneboiler, warmtepomp of biomassaketel. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ISDE is bedoeld voor particulieren en bedrijven die zelf energie gaan opwekken uit duurzame energiebronnen. Denk hierbij aan biomassa, zon, wind of warmtepompen. De meerjarige regeling is begonnen op 1 januari 2016 en zal eindigen op 31 december 2020.

Voorwaarden pelletkachel en ISDE

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet uw pelletkachel wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De pelletkachel van uw keuze moet bijvoorbeeld automatisch werken en een gesloten voorkant hebben. Daarnaast zijn er nog een aantal extra eisen.

  • Uw pelletkachel staat op de lijst van apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie.
  • De pelletkachel is nieuw en geïnstalleerd door een gekwalificeerd installeur. U moet ook beschikken over een betalingsbewijs dat op uw naam staat, zodat u het eigenaarschap kunt aantonen.
  • De subsidie moet binnen zes maanden na het installeren van de kachel worden aangevraagd.
  • De pelletkachel of biomassaketel moet in Nederland zijn geïnstalleerd. Nederlanders in het buitenland komen dus niet in aanmerking voor de ISDE-regeling.
  • U mag de pelletkachel niet binnen een jaar na de subsidiebeslissing verwijderen.
  • Het apparaat moet voldoen aan de norm EN 14785 en de Ecodesign-eisen van de EU-verordening 2015-1185.
  • De kachel moet een vermogen van 5 tot 500 KW hebben.
  • Uw schoorsteen moet voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid en overlastbeperking.

Welk bedrag kan ik krijgen?

De hoogte van het subsidiebedrag dat u tegemoet kunt zien, hangt vooral af van het type kachel dat u aanschaft. Ook de energieprestatie van het apparaat is een factor die meeweegt. Voor een pelletkachel krijgt u 50 euro per KW vermogen dat de kachel levert. Het minimumbedrag om voor de subsidie in aanmerking te komen bedraagt 500 euro. De RVO baseert zich bij het berekenen van de subsidie op de technische specificaties die de fabrikant verstrekt.

Apparatenlijst

Om u een weloverwogen keuze te laten maken, heeft de RVO een handige en overzichtelijke Apparatenlijst voor pelletkachels opgesteld. De pelletkachels op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. De lijst wordt continu geactualiseerd. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. In de lijst vind u ook het indicatieve subsidiebedrag per apparaat. De bedragen per 7 augustus 2017 lopen uiteen van 500 tot 1.650 euro. Voor het aanvragen van de ISDE-subsidie bij de RVO heeft u een DigiD nodig.