Garantie

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. U kunt voor het retourneren gebruik maken van ons herroepingsformulier, welke hier is te downloaden.

In het geval van een defect aan een geleverd product binnen de aanvullende garantie periode van 1 jaar zal Bustotaal u, indien voorradig, een gelijkwaardig product aanbieden of, indien niet meer voorradig, een vervangend product aanbieden en deze geheel kostenloos omwisselen voor het beschadigde product.

Bustotaal Garantiebepalingen

  • Bustotaal staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • De garantieregeling is van toepassing op de Nederland en België.
  • Een door Bustotaal als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bustotaal jegens Bustotaal kan doen geldend op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  • In het geval van een defect aan een geleverd product binnen de aanvullende garantieperiode van 1 jaar zal Bustotaal u, indien voorradig, een gelijkwaardig product aanbieden of, indien niet meer voorradig, een vervangend product aanbieden en deze geheel kosteloos omwisselen voor het beschadigde product. U kunt er ook voor kiezen dat Bustotaal het product voor u repareert. Bustotaal zal  - indien mogelijk en na een volledige optische analyse - het product zonder discussie repareren.
  • U kunt er ook voor kiezen de aankoop na een defect te ontbinden, zonder eerst een vervangend product te hebben ontvangen.
  • Afhankelijk van de grootte van het defecte product, zal het product kosteloos door Bustotaal zelf of een transportpartner worden opgehaald. Het kan ook voorkomen dat u het product zelf dient te retourneren. De verzendkosten zullen dan achteraf door Bustotaal worden vergoed binnen 30 dagen. Ons retouradres is Het Aanleg 21, 9951SJ Winsum.
  • Gebreken en schade dat door de Bustotaal garantie wordt gedekt: alle door Bustotaal gemaakte schade; alle mogelijke product gebreken.
  • Uitsluiting Bustotaal garantie: alle schade dat door de consument is gemaakt valt buiten de Bustotaal garantiebepaling.