Hoe neem ik contact met jullie op in verband met het privacybeleid?

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per email: info@bustotaal.nl
  • Per telefoon: 0595 252 140
  • Per brief: Het Aanleg 21, 9951SJ Winsum