Loading...

Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen

Onkruid bestrijden? 5 goede tips tegen onkruid in de tuin

Onkruid , Bestrijding , Tips | Gepubliceerd op 10 June 2017

Hoewel onkruid niet altijd een probleem hoeft te zijn en zelfs de nodige aantrekkingskracht uitoefent op bepaalde insectensoorten, zijn veel tuinbezitters het liever kwijt dan rijk. Hoe kun je onkruid het beste bestrijden zonder daarbij het milieu te schaden? In dit artikel reiken we een aantal goede tips aan.

Bevorder plantengroei in je tuin

Onkruid steekt meestal het eerst de kop op rondom kale plekken of randen in je tuin. Denk bijvoorbeeld aan de randjes tussen tegels of aan de overgangszones tussen het gazon en de beplante of betegelde delen van je tuin. Door de tuin te verrijken met bodembedekkende planten krijgen ontkiemende onkruiden in de regel veel minder kans om tot wasdom te komen. Voor delen van de tuin die vaak aan de zon worden blootgesteld zijn siergrassen zoals ooievaarsbek of diverse geraniumsoorten goede opties, terwijl soorten als klimop en Pachysandra terminalis juist weer uitstekend gedijen in de schaduw.

Boomschors of houtsnippers tegen onkruid

Is je tuin nog niet bedekt met een weelderig plantenbed of streef je ook niet naar een dergelijke inrichting? Dan kun je er ook kiezen om de bodem te bedekken met boomschors of houtsnippers. Doordat de schors of houtsnippers het zonlicht ervan weerhouden om tot de bodem door te dringen, kan er geen onkruid meer groeien. Jouw tuin blijft mooi, zonder dat je uren kwijt bent met onkruid wieden. houtsnippers, die ook bij Bustotaal verkrijgbaar zijn, vormen bijvoorbeeld een voordelige, bewuste en milieuvriendelijke oplossing voor het verfraaien van jouw tuin. Ze dragen bij aan een natuurlijke uitstraling, bieden extra voeding aan je planten (die daardoor sneller groeien en de weg blokkeren voor het verfoeide onkruid) en zijn na twee jaar volledig gecomposteerd. Houtsnippers en stukken boomschors zijn bovendien uitermate geschikt voor het aanleggen van wandelpaadjes en decoratief afdekken van overgangsgebieden.

Zaadonkruid bestrijden

Wat langer wachten met zaaien (probeer een periode van twee tot drie weken aan te houden) is een goede manier voor het bestrijden van zaadonkruiden. Door het eenjarige onkruid dat ontkiemt te verwijderen, voorkom je dat het zijn zaden door je (moes)tuin kan verspreiden. Een goede schoffelbeurt kan wonderen doen en legt de onkruidwortels droog. Omdat eenjarig onkruid niet diep wortelt, is het na ontbloting vrij gemakkelijk met de hand uit te trekken.

Wortelsteken tegen wortelonkruid

Waar zaadonkruid dus nog vrij gemakkelijk te verwijderen valt, is wortelonkruid in de regel een stukje hardnekkiger. Afhankelijk van de exacte soort, verankert dit type onkruid zich stevig in de grond middels een diepe penwortel (een strategie die onder meer wordt gehanteerd door paardenbloemen en ridderzuring) of een wijdvertakt wortelstelsel (denk bijvoorbeeld aan zevenblad of heermoes). De beste remedie tegen deze onkruidsoorten is het verwijderen van een zo groot mogelijk deel van de wortel met een plantschepje of speciale onkruidsteker. Let er wel op dat je de wortels niet op de composthoop gooit, want dan zal het onkruid binnen de kortste keren een onvervalste comeback maken.

Chemisch bestrijden van onkruid

Het kan soms voorkomen dat onkruid zo hardnekkig is dat zelfs methoden als schoffelen en wortelsteken weinig tot geen zoden aan de dijk zetten. Vooral onkruidtypen als zevenblad, kweekgras of Japanse duizendknoop zijn vaak notoir lastig te verwijderen. In dat geval kun je altijd nog opteren voor het chemisch bestrijden van onkruid. Speciale onkruidverdelgers gaan ook de meest hardnekkig woekerende soorten te lijf en beginnen vaak al te werken binnen 48 uur.

Aandachtspunten bij chemische onkruidbestrijding

Bij het gebruiken van chemische onkruidverdelgers zijn er wel een paar aandachtspunten waar je vanuit milieuoogpunt terdege rekening mee moet houden:

  • Middelen op basis van vetzuren als azijnzuur, decaanzuur, nonaanzuur en octaanzuur beschadigen in principe elke plant waarmee ze in contact komen. Pas ze daarom exclusief toe op het te behandelen onkruid. Hou deze middelen vooral ook uit de buurt van vijvers, sloten of open water. Bij afspoeling zijn ze namelijk schadelijk voor waterorganismen zoals amfibieën vissen, libellen of waterplanten.

Gebruik bij het chemisch bestrijden van onkruid producten met Ctgb-certificatie. Deze bestrijdingsmiddelen hebben een bewezen werking en belasten bij correct gebruik het milieu slechts in beperkte mate.